banner z logami

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu GEST z Kalisza. Działania projektowe kierowane będą do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 3 województw: wielkopolskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu, organizujemy, w dniach 25–27 września 2015 r., Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, pod hasłem „Głusi! W Lasy Polskie! W Bory Tucholskie!”. Będzie to ponadregionalna impreza rekreacyjna, aktywizująca i integrująca osoby z 3 województw.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowany jest w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych działaniach życia.