banner z logami

Relacja z Festynu rekreacyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego – część II

Trzeciego dnia imprezy, w niedzielę 27 września 2015 r., wszyscy uczestnicy udali się do Chojnic. Grupę powitali członkowie stowarzyszenia „Dworek Polski” w strojach historycznych, którzy służyli pomocą i opieką przewodnicką. Pan Krzysztof Piekarski - Przewodnik Turystyczny po Kaszubach oprowadzał następnie wszystkie grupy po mieście Chojnice. Oglądano, m.in.: średniowieczne mury miejskie okalające Stare Miasto wraz z licznymi basztami, Rynek w Chojnicach z zabytkową fontanną i neogotyckim ratuszem, Bazylikę pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, barokowe kolegium pojezuickie z kościołem pw. Zwiastowania NMP z XVIII wieku a także Konwikt - dawny kościół i klasztor Augustianów, obecnie siedzibę Katolickiego LO im. Romualda Traugutta.

W Chojnicach odwiedziliśmy również, powstałe w 1932 r., Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego. Zwiedziliśmy siedzibę Muzeum - Bramę Człuchowską, jedną z 3 bram wjazdowych do miasta Chojnice, gdzie mieszczą się 4 ekspozycje stałe i galeria wystaw czasowych. Tam, wraz z przewodnikami, odwiedziliśmy wystawy:

Grupy oprowadzono również po Baszcie „Kurza Stopa”, gdzie znajduje się galeria Współczesnej Sztuki Polskiej. Tamtejsza kolekcja obejmuje wszystkie ważniejsze nurty i tendencje artystyczne obecne w sztuce polskiej od lat 60, określane dziś mianem klasyki nowoczesności a w gronie autorów prac są kolejne pokolenia cenionych artystów polskich.

Trzecim etapem zwiedzania każdej z grup było spotkanie z leśnikiem i artystą fotografikiem – Panem Tomirem Kubickim. W restauracji ,,Sukiennice”, w sali dawnej fabryki wódek, uczestnicy oglądali przygotowany dla nich pokaz slajdów o przyrodzie Borów Tucholskich oraz pokaz fotografii starych Chojnic przygotowany przez członków stowarzyszenia „Dworek Polski”.


Data: