banner z logami

Po festynie

W miniony weekend (w dniach 25 – 27 września 2015 r.), wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu GEST z Kalisza świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Głuchego.

Tegoroczne obchody odbyły się w Borach Tucholskich, w miejscowości Bachorze, gdzie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Natura spotkało się 148 osób z wadą słuchu z 3 województw: wielkopolskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W tym roku, dzięki zawiązanemu w celu realizacji projektu partnerstwu, po raz pierwszy świętowaliśmy w tak licznej grupie a uczestnicy imprezy przyjechali z tak odległych miejscowości. Celem obchodów organizowanych z okazji święta Międzynarodowego Dnia Głuchego jest zawsze zwracanie uwagi na osoby Głuche oraz na problemy, z jakimi się spotykają a także organizowanie rozmaitych akcji budujących zrozumienie i poczucie solidarności, integracji środowiska oraz promujących równouprawnienie.

Trzydniowe spotkanie w Borach Tucholskich było okazją do budowania wspólnoty i więzi w środowisku osób z wadą słuchu, wzajemnej wymiany doświadczeń i zacieśniania kontaktów międzyludzkich.

Imprezę dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pt. „Głusi! W lasy polskie! W Bory Tucholskie! – festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego”.

 


Data: