banner z logami

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu "Głusi! W Lasy Polskie! W Bory Tucholskie!".

Projekt realizowany jest przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu GEST z Kalisza. Działania projektowe kierowane będą do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 3 województw: wielkopolskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu organizujemy w dniach 25–27 września 2015 r., w Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym „Natura” w miejscowości Bachorze, Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, pod hasłem „Głusi! W Lasy Polskie! W Bory Tucholskie!”.

W programie festynu liczne atrakcje: rozgrywki sportowe, zwiedzanie wraz z przewodnikiem okolic Bachorza i Chojnic oraz wspólna kolacja integracyjna dla osób z wadą słuchu – uczestników projektu z 3 województw.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Dla członków Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, w siedzibach Kół Terenowych:

Uwaga: uczestnicy imprezy będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenia kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowany jest w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych działaniach życia.

Zachód słonca